สิ่งสำคัญในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ที่เติมแก๊ส


เราอาจเคยเห็นข่าวรถที่เติมแก๊สระเบิดอยู่บ่อยๆ และยิ่งสภาพอากาศร้อนๆ อย่างบ้านเราด้วยแล้ว ก็ยิ่งชวนให้กังวลใจในการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงเข้าไปอีก แต่หากคุณใช้รถโฟล์คลิฟท์ระบบเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งก็มีข้อดีที่จูงใจอย่างมากนั่นคือการประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้มาก ก็ควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่เติมแก๊สให้ปลอดภัยที่สุด ดังนี้
1. ประกายไฟ
ประกายไฟเป็นสิ่งสำคัญที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ผู้ที่ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ หรือทำงานอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ไม่ควรทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเด็ดขาด รวมถึงไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติงานด้วย
2. ปฏิบัติตามกฎของการใช้งานรถยก
การปฏิบัติตามกฎของการใช้งานรถยกนั้น แม้ว่าจะครอบคลุมถึงการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ทุกระบบ แต่ก็ช่วยให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้งาน และป้องกันอันตรายได้มาก เพราะหากเกิดอันตรายเกิดขึ้น รถโฟล์คลิฟท์ระบบเครื่องยนต์แก๊ส อาจสร้างความเสียหายได้มากกว่าการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ประเภทอื่น
3. ไม่ควรถอยรถ
ปกติแล้ว รถโฟล์คลิฟท์จะสามารถหมุนได้ในวงแคบมากๆ ซึ่งการใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบเติมแก๊ส ก็ควรใช้การเลี้ยวกลับแทนการถอยรถ เพราะถังแก๊สอาจบังวิสัยทัศน์ทำให้เกิดอันตรายได้ สถานที่ทำงานก็ควรมีช่องว่างที่ให้รถโฟล์คลิฟท์ผ่านไปได้อย่างสะดวก รวมถึงการกลับรถด้วย
4. มีความรู้ในเรื่องรถเติมแก๊ส
ผู้ใช้งานรถ หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือต้องดูแลซ่อมบำรุง ควรมีความเข้าใจในการใช้งานรถเติมแก๊สอย่างดี เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และดูแลรักษารถได้อย่างถูกต้อง
5. โรงงานต้องมีมาตรการในการป้องกัน
สถานที่ปฏิบัติงานนั้นๆ จะต้องมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของแก๊ส รวมถึงมีป้ายบอกการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบเติมแก๊สตามจุดต่างๆ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายไปกับมาตรการป้องกัน หรือดูแลเพิ่มเติมในส่วนนี้พอสมควร
แม้ว่ารถโฟล์คลิฟท์แบบเติมแก๊ส จะมีความยุ่งยากในการดูแล และต้องป้องกันเรื่องความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ แต่ก็ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้มาก หากคุณใช้รถแบบเติมแก๊ส ก็อย่าเพิ่งกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย เพราะเพียงแค่ปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงมีมาตรการการดูแลป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เติมแก๊สได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย