จะเช่ารถตู้ ควรพิจารณาอะไรบ้าง


หากคุณต้องการ เช่ารถตู้ ไม่ว่าจะเพื่อการดำเนินงาน หรือเช่าเป็นระยะสั้นๆ ชั่วคราวก็ตาม ก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีก่อนด้วยทุกครั้ง หลักในการพิจารณาก่อนตัดสินใจเช่ารถตู้ มีดังนี้
1. แหล่งประกอบการ
เลือกแหล่งประกอบการ หรือแหล่งที่จะเช่ารถตู้ที่มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีข่าวเสียหายมาก่อน อาจสังเกตได้จากการไปติดต่อสอบถามก็ได้
2. สภาพของรถ
รถควรเป็นรถที่อยู่ในสภาพใหม่ สภาพดี มีเบาะที่นั่งสบาย ไม่ขาด หรือชำรุดเสียหาย อุปกรณ์ต่างๆ ยังใช้ได้ปกติ อยู่ในสภาพดี รถมีความสะอาด มีสิ่งที่ต้องการครบครัน เป็นต้น
3. พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถควรมีมารยาทที่ดี พูดจาไพเราะ มีอัธยาศัยที่ดี ขับรถได้อย่างปลอดภัย มีวินัยในการนอน มีความสุภาพ ไม่เรื่องมาก แต่งตัวสะอาดสะอ้าน มีทักษะในการขับรถที่ดี
4. หากต้องเดินทางไกล
หากต้องเดินทางไกล ควรเลือกรถที่เหมาะสม นั่งสบายตลอดทางได้ เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดี อาจเลือกที่มีเพลง หรือโทรทัศน์ด้วยก็ได้
5. ราคามีความเหมาะสม
การพิจารณาราคา คุณอาจหาข้อมูลมาจากหลายๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และพึงพอใจมากที่สุด รวมไปถึงดูเงื่อนไขค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คุณต้องออกเอง หรือค่าล่วงเวลาในกรณีที่มีการใช้รถเกินกว่าที่ตกลงกันไว้ด้วย เพื่อพิจารณาประกอบกัน
6. ใส่ใจในการบริการ
ควรพิจารณาถึงเรื่องความใส่ใจในการบริการด้วย ทั้งในขั้นตอนของการติดต่อสอบถาม รวมไปถึงพนักงานขับรถ ควรมีใจรักในการบริการ
จะเลือกใช้บริการรถตู้ให้เช่าจากแหล่งใด หรือรถตู้คันใด ก็ควรพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ดีด้วย เพื่อให้ได้รถตู้ที่มีคุณภาพ นั่งสบาย คุ้มค่า และปลอดภัยตลอดการเดินทาง