การเลี้ยงปลาสวายและปลาดุกเพื่อการประกอบอาชีพ


ปลาสวายและปลาดุก เป็นพันธุ์ปลาของไทยเราที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเพื่อการเกษตร วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการเลี้ยงปลาสวายและปลาดุก
ปลาสวาย
ปลาสวายมีประวัติการเลี้ยงในย่านแหลมอินโดจีนมานาน ปลาสวายเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 1.50 เมตร การเลี้ยงปลาสวาย เริ่มด้วยการรวบรวมลูกปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การวางไข่ของปลาสวายจะเริ่มต้นในฤดูน้ำหลาก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม แหล่งวางไข่ก็คือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่นครสวรรค์ - ชัยนาท และลุ่มน้ำโขง ลูกปลาที่จับได้มักจะปนกัน คือมีทั้งปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาสังกะวาด ปัจจุบันลูกปลาที่นำมาเลี้ยง ส่วนใหญ่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ด้วยวิธีผสมเทียมและฉีดฮอร์โมน
ลูกปลาสวายกินแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหาร หากอาหารมีไม่พอเพียง ลูกปลาจะกินกันเอง ในวันที่ 2 หลังจากฟักเป็นตัว ลูกปลาอายุ 16-21 วัน จะมีความยาว 2-6 เซนติเมตร กินอาหารสมทบจำพวกเนื้อปลา เนื้อหอยได้ และสามารถนำไปปล่อยเลี้ยงในบ่อดิน หรือในกระชังตาถี่ได้
การเลี้ยงปลาสวายอาจเลี้ยงรวมกับปลาอื่นได้ เช่น ปลา ตะเพียน อาหารของปลาสวาย ได้แก่ เศษอาหาร เศษปลา รำข้าว ข้าวต้มสุก ระยะการเลี้ยง 8-10 เดือน ปลาสวายจะโตได้น้ำหนัก 1-1.2 กิโลกรัม
ปลาดุก
ปลาดุกมีอยู่ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และแอฟริกา ปลาดุกเป็นปลาที่มีอวัยวะพิเศษ ช่วยในการหายใจ ฉะนั้นจึงทำให้สามารถอยู่บนบกได้เป็นชั่วโมง และอยู่ในน้ำที่ปริมาณก๊าซออกซิเจนต่ำได้ จึงเหมาะแก่การที่จะเลี้ยง การเลี้ยงปลาดุกมีมากในแอฟริกาตะวันออก และใน ประเทศไทย ไทยเรามีปลาดุกอยู่ประมาณ 7 ชนิด แต่ที่นิยม เลี้ยงมีอยู่ 2 ชนิดคือ ปลาดุกด้าน และปลาดุกอุย
ลูกปลาดุกที่นำมาเลี้ยง แต่เดิมก็เก็บรวบรวมจาก แหล่งน้ำธรรมชาติในฤดูฝน แหล่งหนึ่งๆ จะได้ลูกปลาประมาณ 2,000-15,000 ตัว ปีหนึ่งๆ จะจับลูกปลาได้ประมาณ 50 ล้านตัว
ความนิยมในการเลี้ยงปลาดุกได้เพิ่มความต้องการ ลูกปลามากขึ้น จึงได้มีผู้เพาะลูกปลาสำหรับจำหน่ายโดยเฉพาะ ลูกปลาอายุ 5 วัน เมื่อถุงไข่แดงยุบแล้ว จะนำไปเลี้ยงในบ่ออนุบาล ซึ่งเป็นบ่อดิน มีเนื้อที่ผิวน้ำประมาณ 3 ตารางเมตร น้ำลึก 10-18 เซนติเมตร อัตราการปล่อย 5,000-6,000 ตัวต่อตารางเมตร อาหารที่ใช้เลี้ยงประกอบด้วยลูกไร เมื่ออายุได้ 2-3 สัปดาห์ ใช้ปลาต้มเป็นอาหาร เมื่อลูกปลาโตได้ขนาดความยาว 10 เซนติเมตร จึงนำไปปล่อยลงเลี้ยงในบ่อเป็นปลาใหญ่เพื่อจำหน่ายต่อไป
หากคุณกำลังสนใจการเลี้ยงปลาใน กระชังปลา หรือในบ่อดิน เพื่อการประกอบอาชีพ ปลาสวายและปลาดุก ก็เป็นปลาสายพันธุ์ไทยที่เป็นตัวเลือกที่ดีของคุณได้