จัดสัมภาระในกระเป๋าเดินทางถือขึ้นเครื่องอย่างไรให้ถูกต้อง


นอกจากการเลือก กระเป๋าเดินทางราคาถูก ให้มีขนาดเหมาะสมกับการเดินทางของคุณแล้วนั้นเรื่องของจัดสัมภาระในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องให้เรียบร้อย ใส่กระเป๋าได้หมด เหมาะสมกับวันเดินทางแล้วนั้น เรื่องของข้อกำหนดในการเดินทางทางเครื่องบินนั้นมันก็มีข้อกำหนดของทางการบินเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปกฏการบินที่จะต้อง สร้างความสมดุลระหว่างในการขึ้นบิน และยังรักษาความปลอดภัยในระหว่างการบินอีกด้วย ดังนั้นเมื่อจะต้องเดินทางช่องทางนี้จะต้องทำการศึกษาในเรื่องของข้อกำหนดการบินให้ดีก่อนว่าวิ่งไหนที่สามารถที่จะนำไปได้หรือไม่ได้

วันนี้จึงขอรวบรวมข้อผิดพลาดทั่วไปในการจัดสัมภาระในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ว่าสิ่งไหนที่ไม่สมควรนำมา ขึ้นเครื่อง เพราะว่าไม่งั้นอาจจะต้องทิ้งสิ่งของสิ่งนั้นไป อันมีมูลค้าพอสมควรสำหรับการที่จะต้องหาซื้อใหม่ อีกทั้งยังไม่มีของดังกล่าวใช้ในระหว่างการเดินทางด้วย

1.ข้อกำหนดในการที่จะนำของเหลวหรือเจลที่มีขนาดใหญ่กว่า 3.4 ออนซ์ (100 มิลลิลิตร) นั้นเอง ดังนั้นของใช้จำเป็นไม่ว่าจะเป็นแชมพู ครีมกันแดด โลชั่น ครีมอาบน้ำ ควรใส่ขนาดขวดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร เท่านั้นไม่งั้นไม่สามารถที่จะนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องเท่านั้น ซึ่งข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎระเบียบนี้ในการนำของเหลวขึ้นเครื่องคือ ละเว้นได้หากเป็น ยาที่จำเป็นและอาหารสำหรับทารกหรือเด็ก เท่านั้น
2. อย่านำของต้องห้ามในการเดินทางเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นแพ็คติดตัวหรือว่าจงใจในการแพ็คเพื่อหลบเลี่ยงเครื่องตรวจ เช่น อาวุธปืน วัตถุระเบิด มีดและใบมีดโกน สเปรย์ป้องกันตัวเอง  ส่วนกรรไกรนั้นสามารถนำติดตัวไปได้แต่ใบมีดนั้นสั้นกว่า 6 นิ้ว
3. การนำของใช้ เช่น ของเหลว หรือว่าเจล อย่าเก็บเอาไว้ลึกจนเกินไป มิฉะนั้นเมื่อผ่านเครื่องตรวจอาจจะต้องล้วงออกมาเพื่อตรวจสอบปริมารว่าเดินกำหนดหรือไม่ ทำให้เสียเวลาในการที่จะต้องล้วงออกมาให้ตรวจสอบและยัดสัมภาระเข้าทีเดิมอีกล่ะ
4. อย่านำสัมภาระไปมากจนเกินไป เพราะว่าทางสายการบินแต่ละบริษัทต่างมีข้อกำหนดในการที่นำขึ้นเครื่องด้วย เช่น ทั้ง Thai Airways และ Air Asia กำหนดน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม บางสายการบินรวมสองชิ้นไม่เกิน 5 กิโลกรัมยังมีเลย
6. เอกสารสำคัญต้องเอาติดตัว ไม่งั้นเมื่อจะต้องทำการตรวจเช็คต้องใช้เวลาในการหาหรือว่าล้วงนาน และสิ่งของที่จะต้องใช้เสมอ เช่น ยาดม หูฟัง ควรเก็บไว้ติดตัวเสมอ